Privacy- en cookieverklaring

Privacy Verklaring

Autobedrijf Broekhuis heeft dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over het beleid en de procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en vrijgeving van gegevens die zij verkrijgt van de gebruikers van haar diensten. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op onze website te plaatsen. Door de diensten van Autobedrijf Broekhuis na een dergelijke aankondiging te gebruiken stemt u in met, en aanvaardt u het herziene privacybeleid.

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met admin@broekhuisautos.nl onder vermelding van ‘privacy’.

Artikel 1. Identiteit

Verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens is Autobedrijf Broekhuis bv, gevestigd te (7665 TW) Albergen aan de Broekhuisweg 5 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 06066057. Deze onderneming wordt hierna “Autobedrijf Broekhuis bv ” genoemd.

Artikel 2. Verzamelde gegevens

Indien u een aanvraag of bestelling plaatst (indien mogelijk), wordt u gevraagd bepaalde (persoons)gegevens te verstrekken. Wij vragen u onder andere uw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer, kentekengegevens, tenaamstellingcodes, chassisnummer, kopie ID en betaalgegevens te verstrekken. Deze (persoons)gegevens hebben wij nodig om de bestelling te leveren en u van het verloop van de bestelling op de hoogte te houden. Ook hebben we deze gegevens nodig om auto’s te kunnen vrijwaren en deze te kunnen betalen.

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy-gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Artikel 3. Gebruik van de gegevens

Autobedrijf Broekhuis verzamelt en verwerkt  gebruikersinformatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

  • Indien u bij Autobedrijf Broekhuis een bestelling plaatst (indien mogelijk) bewaren wij deze gegevens zolang als het nodig is om uw aanvraag af te handelen, en daarna als de aanvraag niet tot een verkoop heeft geleid nog maximaal 2 jaar na de laatste aanvraag. Als de aanvraag wel tot een verkoop leidt bewaren wij de facturatiegegevens van de verkoop in verband met de wettelijke eisen 7 jaar. Wij delen uw gegevens alleen met partijen die wij inschakelen voor de levering van onze goederen en met partijen waarmee wij gegevens moeten delen op basis van een wettelijke verplichting.
  • Als u gebruik maakt van een van de onderdelen aanvraag systemen zoals bij de Onderdelenlijn of een aanvraag over een schadeauto bij schadeautos.nl, mobile.de of eventuele andere aanbieders waar wij mee samenwerken, dan verwijzen wij u naar hun privacybeleid om na te gaan hoe zij met de door u aangeleverde gegevens omgaan.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u een klant tevredenheidsonderzoek en nieuwsbrief te versturen. En u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties nadat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Indien u reageert op een actie vragen wij u om een aantal (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten.
  • Wettelijk bewaartermijn van de financiële administratie is 7 jaar.
  • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

(0546) 442385, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4. Cookie

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Ook Autobedrijf Broekhuis gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.

Onze website gebruikt cookies voor het correct functioneren van de website en lezen zij uw browserinstellingen uit om onze website optimaal te kunnen weergeven.

Ook gebruiken wij cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Wij meten continue hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken.

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen.

Artikel 5. Websites van derden

Voor zover een link naar de website van een derde staat geldt het volgende: Door die link te volgen verlaat u de website van Autobedrijf Broekhuis en gaat u naar de website van die derde. Op het gebruik van die website is dit privacybeleid niet van toepassing, maar gelden wellicht andere voorwaarden. Autobedrijf Broekhuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van die website.

Artikel 6. Doorgifte naar niet-EU landen / data transfer

In landen buiten de Europese Unie (EU) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Autobedrijf Broekhuis uw gegevens doorgeeft naar die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die Autobedrijf Broekhuis ondersteunen of door Autobedrijf Broekhuis ingeschakeld zijn bij de uitvoering van onze diensten. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid stemt u ermee in dat Autobedrijf Broekhuis uw gegevens – ter uitvoering van onze diensten – naar landen buiten Nederland en/of de EU kan doorgeven.

Artikel 7. Correctie en inzage

U hebt te allen tijde het recht om – met redelijke tussenpozen – te informeren of uw gegevens worden verwerkt, waaronder o.a. wordt verstaan elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Autobedrijf Broekhuis zal uw gegevens op uw verzoek via email aan: admin@broekhuisautos.nl, onder vermelding van ‘privacy’ verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, wanneer uw gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn voor het doel(einde) van de verwerking.

Artikel 8. Disclaimer

Autobedrijf Broekhuis kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Autobedrijf Broekhuis niet garanderen dat informatie die op deze site is geplaatst, volledig en juist is. Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van Autobedrijf Broekhuis gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen.

Artikel 9. Beveiliging

Autobedrijf Broekhuis neemt technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op de branchegebruikelijke wijze zijn beveiligd.

Artikel 10. Vragen

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met admin@broekhuisautos.nl onder vermelding van ‘privacy’.

Contactgegevens

Autobedrijf Broekhuis bv

Broekhuisweg 5

7665 TW Albergen

www.broekhuisautos.nl

admin@broekhuisautos.nl

 

Contact & route

Contact
& route

Autobedrijf Broekhuis
Broekhuisweg 5
7665 TW Albergen

Onderdelen:
0546 - 44 11 66
parts@broekhuisautos.nl

maps

Accepteer de marketing-cookies om deze kaart te bekijken. Klik hier.